Julfest

Kommer troligen bli den 8 december, preliminär boka det så återkommer vi med mer informatiomn när allt är spikat.

LIVET MED STROKE

En samtalsgrupp om sorg och förluster i samband med stroke.

 "Det är en djup sorg att få en stroke. Att från en dag till en annan bli av med halva kroppen och språket. Hur kan man leva med en sån förlust?

Min väg har varit att träna, vila och sörja. För att komma vidare, till nån form av acceptans, är min erfarenhet att man behöver få sörja." Susanne Kostet.

Stroke kan drabbas på olika sätt. Synliga eller osynliga handikapp blir ofta följden. Vem är jag nu efter stroken? En ändrad självbild? Det är en sorg. Att träffa och få möjligheter att dela erfarenhet, känslor och tankar är en hjälp. Att småningom komma till en acceptans och känslomässig läkning.

Vi träffas en gång i veckan på Ålidhemskyrkan, torsdagar kl. 14-16, 8 träffar. Vi fikar tillsammans.

Varje träff har ett tema som vi samtalar och delar erfarenheter kring.

Start: september/Oktober 2019

Vid träffarna samtalar vi utifrån förlusterna och delar våra erfarenheter med varandra. Att dela våra berättelser och lyssna på varandra blir en hjälp i sorgebearbetningen.

Om du har afsi så tänker vi att det går bra ändå, du är inte ensam.

Sorg kanske inte bara är tårar utan kan också vara ilska över det som hänt.

Mental trötthet och ökad känslighet är vanligt vid stroke.

Vi försöker anpassa gruppen efter individuella behov.

Information och anmälan

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi tar kontinuerligt mot anmälningar till grupperna och startat när vi har en full grupp, (minmum 5 deltagare för gruppstart). Ny grupp startar hösten 2019

Sjukhuskyrkans exp. 090 - 785 13 0  

Monica Lundgren       076 - 805 27 15

Diakon, sjukhuskyrkan  monica.lundberg@regionvasterbotten.se 

(Detta sker i samarbete med  Afasiföreningen i Umeå, Sensus, Sjukhuskyrkan. Strokeföreningen Umeå med omnejd)

Senaste kommentaren

12.10 | 20:26

Jag måste hänvisa till Skellefteå föreningen, till Camilla S 070-696 35 99! Tror bara att det är inte planerarna klart än, så är det i Umeå men planeringen pågår

12.10 | 19:16

(Skellefteå) Hittar inget om 2022`s julfest ej heller andra "träffar". Endast rapportering om möten som varit. Var hittar jag kommande?

23.10 | 09:30

Inbjudan är inte riktigt klart ännu, men planeras till den 1/12, mer inf. Kommer snart!

23.10 | 09:21

Hittar inget om årets julfest på hemsidan bara att 2020s var inställd

Dela den här sidan