Strokeföreningen Umeå med omnejd

Vår föreningen är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade.


Att drabbas av en stroke?

Tiden efter en stroke diagnos är en tuff tid då livet vänds ut och in, upp  och ner. Hur ska det bli, vad ska jag göra, hur ska jag leva... ja, massor av frågor kommer fram som skapar stress och depression inte minst.

Vem kan ge mig information. Vi hoppas att du ska kunna få hjälp med några av dina frågor och funderingar. Allt för att försöka ge ditt liv mer kvalitet trots din sjukdom. Gå med i föreningen och läs vår tidning Stroke-kontakt!

Det finns 80 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet, totalt har vi cirka 9 000 medlemmar.

För anhöriga

STROKE-Riksförbundet har startat en sida för anhöriga på deras hemsida, klicka här  Anhörig till någon som haft stroke –Strokeforbundet.se
  

Att vara anhörig till den som har fått stroke är inte lätt. Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. Det är viktigt att som anhörig vara rädd om sin hälsa. Våga be om hjälp och ge dig egen tid. Ha inte dåligt samvete för att du ägnar tid åt dig själv. Gör något kul ibland som ger dig energi och ork att stötta i det långa loppet.

Styrelse för Umeåföreningen består av följande, vald mars 2023:


Ordf.                      Mahmoud Alturk
                               Telefon  072 - 225 39 36
                               e-post: mahmoud.alturk@regionvasterbotten.se    

vice ordf.               Pär Miebach
                                Telefon 073 - 834 69 72
                                e-post: Miebach_p@hotmail.com

sekr.                        Douglas Hallöf
                                 Telefon 070 - 606 61 73
                                 e-post: douglas.hallof@telia.com

kassör                     Ann-Kristin Lydig
                                 Telefon 070 - 519 21 40
                                 e-post: aklydig@gmail.com

ledamot                    Susanne Eriksson
                                   Telefon 070 - 831 22 34
                                   e-post: susanne.m.eriksson@regionvasterbotten.se

ledamot                    Monica G Engström
                                   Telefon 070 - 230 67 02
                                   e-post: monica.engstrom@vk.se

ledamot                    Lena Strömberg
                                   Telefon 072 - 714 58 11
                                   e-post: stroemberglena@hotmail.com  


 ersättare                  Görel Lindahl
                                   Telefon 070 - 517 01 78                                  
                                   e-post: gorel.lindahl31@gmail.com

ersättare                   Mona Bäckman
                                   Telefon
070 – 639 07 61
                                   e-post: monisarna@hotmail.com

ersättare                   Didrik Pûschel

                                   Telefon 076 - 763 52 88
                                   e-post: diddemon@hotmail.com 


                                          

New mail


Bli medlem du också! Vi behöver dig!

Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för de som har fått stroke och deras närstående. Och vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering.

Enklast att bli medlem sker via Strokeförbundet hemsida, http://www.strokeforbundet.se/show.asp

Eller ring 070-519 21 40 så skickar vi en broschyr med inbetalningskort.

Medlemsavgifter/år

* Medlem med tidningen Strokekontakt.=180 kr
* Ständig medlem med tidningen 2 750 kr

Plusgiro 441 85 42 – 9 StrokeförbundetNär Du är medlem, blir Du även medlem i Strokeförbundet, länsföreningen och en lokalförening som finns närmast där du bor.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Vid behov kontakta någon i styrelsen, se den listan på annan sida här på hemsidan
Hemsida: www.strokeumea.se

Org.nr 802471-0249

Utflykt till Ratan
Surströmmingsfest hos Evys i Umeå, med underhållning av Laila & Lars Windelius.
Utflykt till Norrbyskär
Utflykten till Norrbyskär, tåget som tog oss runt!
Besök hos Örnsköldsviks Strokeförening

AKTIVITETER

Föreningsmöten/medlemsträffar/anhörigträffar

Utflykter/studiebesök
Öppna för alla. Aktiviteterna är anpassade för funktionshindrade


Fysik träning i grupp

Under ledning av sjukgymnaststudenter, och med anpassade program
för respektive deltagare
1 ggr i veckan
Kostnad 300 kr/termin
Frågor kontakta Anna Sondell
Tel. 090 – 786 52 89 eller e-post anna.sondell@umu.se

Strokedagen
Varje år är det en internationell strokedag, den andra tisdagen maj månad.

SMIL-träffar
Personer som har fått Stroke Mitt I Livet, även andra är välkommen
till våra träffar.

SMIL-grupp - Stroke Mitt I Livet

SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till dem som fått
stroke mitt i livet. Finns på Facebook!

Frågor om SMIL-gruppen kontakta Ann-Kristin Lydig, tel. 070 – 519 21 40,
eller e –post: aklydig@gmail.com

Julfest, traditionellt brukar vi avsluta året

Försäkring
Föreningarna och medlemmarna är försäkrade i samband med aktiviteter i föreningen, samt till och från aktivitet.

Stöd föreningens verksamhet

Stöd vår verksamhet

Du kan skänka en gåva i samband med begravning, högtidsdag, testamente etc.

Sätt in pengar på Strokeföreningen Umeå med omnejd

bankgiro 163 - 7123

Det är viktigt att på inbetalningskortet uppge namn och adress på avsändaren samt till vem (namn och adress) vi ska skicka minnesbladet. TEXTA TYDLIGT!

Det går självklart bra att skriva en personlig hälsning.

Du kan skänk en gåva till forskning, välj någon av följande;

a)    Strokeforskningen i Norrland
      
En insamlingsstiftelse vid Umeå Universitet

       plusgiro 787 482-9 /  bankgiro 5023-8799

b)    Strokefonden

       Pg. 90 05 30-7

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bingo-Lotto

 Bingolotto

Om ni önskar prenumerera på Bingo lotter, tänk gärna på Strokeföreningen Umeå med omnejd. Möjlighet att stötta din favoritförening – Om du prenumererar på 1 lott/v, så får föreningen ca 600 kr/år

Folkspel ägs av 72 riksorganisationer och är en ideell organisation. Allt överskott från försäljningen av Bingolotto går där med till föreningslivet.  Strokeförbundet, Strokeföreningen Umeå med omnejd är några av dessa medlemmar. Folkspel finns bara för föreningarnas skull och därigenom förstärker deras ekonomi.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Kommentarer

Ann-Kristin Lydig

03.09.2019 16:38

Kan nu meddela att stroke gympan börjar den 9/9.

kjell hubinette

03.09.2019 11:01

När börjar strokegymnastiken i höst

Ann-Kristin Lydig

03.09.2019 14:11

Hej!
Inväntar svar från Sara K. Prel nästa måndag 9/9

Kjell Hubinette

22.08.2019 10:09

När börjar strokegymnastiken i höst ?

Senaste kommentaren

12.10 | 20:26

Jag måste hänvisa till Skellefteå föreningen, till Camilla S 070-696 35 99! Tror bara att det är inte planerarna klart än, så är det i Umeå men planeringen pågår

12.10 | 19:16

(Skellefteå) Hittar inget om 2022`s julfest ej heller andra "träffar". Endast rapportering om möten som varit. Var hittar jag kommande?

23.10 | 09:30

Inbjudan är inte riktigt klart ännu, men planeras till den 1/12, mer inf. Kommer snart!

23.10 | 09:21

Hittar inget om årets julfest på hemsidan bara att 2020s var inställd

Dela den här sidan